ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بوکان
در راستای تداوم برنامه دیدار چهره به چهره با مردم، ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بوکان بر اساس روال همیشگی دوشنبه های مردمی برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان ؛ باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان برای پیگیری مشکلات مردم از نزدیک طی ملاقاتی با تعدادی از مردم گفتگو کرد و پیگیر رفع مشکلات آنها شد.
  • دوشنبه 3 بهمن 1401 ساعت 20:22
بازدیــد فـــرماندار شهرستان بوکان از طرح های اشتغــالــزایی زنــان ســرپرســت خانوار
باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان به همراه خزمه رئیـس کمیته امداد امام خمینی شهرستان بوکان از طرح‌های اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار تــحت حمـــایت کمــیته امـــداد شــهرســـتان بوکان بازدید بعمل آورد.
  • دوشنبه 3 بهمن 1401 ساعت 17:06
دیـــدار فـــرماندار محتــرم شهــرســتان بــوکان از مــادر نمـــونه ی تحـــت حمـــایت کمیته امـــداد شهـــرســـتان بـــوکان
در این دیدار فرمــاندار شهرستان بوکان به پاس فراهم آوردن موفقیت های تحصیلی و خوداشتغالی این مادر سرپرست برای فرزندان و خانوار خود از ایشان تقدیر و تجلیل بعمل آورد.
  • دوشنبه 3 بهمن 1401 ساعت 17:06
دیدار مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، مددی مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی با اسکندری فرماندار شهرستان بوکان در محل دفتر فرماندار دیدار و گفتگو نمود.
  • شنبه 1 بهمن 1401 ساعت 20:38
در راستای پیگیری مصوبات سفر مقام عالی استان به شهرستان بوکان صورت گرفت :
برگزاری دهمین جلسه بررسی مصوبات سفر مقام عالی استان به شهرستان بوکان
این جلسه که با ریاست «پارسامهر»معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و ادارات شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد؛ مصوبات سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به این شهرستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  • شنبه 1 بهمن 1401 ساعت 20:37
برگــزاری کارگاه آمـوزشـی شـبکه مـــراکـــز نیـــکوکــاری شـهرستان بوکان
در مورخه 1401/11/01 جلسه ای به ریاست اسکندری فرماندار شهرستان بوکان، معاونت توسعه مشارکت های مردمی دفتر استان، رئیس اداره زکات ،رئیس اداره امور خیریه و تشکل های مردمی دفتر استان و کلیه هیئت اعضای مراکز نیکوکاری شهرستان بوکان در سالن جلسات فرمانداری بوکان برگزار گردید.
  • شنبه 1 بهمن 1401 ساعت 20:36
<< < 8