دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت

وظایف دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت: 

 • مدیریت و نظارت بر اجرایی سازی سیاست های ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی
 • هماهنگی و برنامه ریزی جهت اجرای فعالیت های مربوط به فناوری اطلاعات در سطح فرمانداری و واحدهای تابعه بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح
 •  هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی جهت ارتقای امنیت داده و اطلاعات
 •  ارایه پیشنهاد سیاست های حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر کردن کاربرد فناوری اطلاعات
 •  پیگیری برگزاری همایش ها و سمینارها و ... در زمینه ارتقاء و انتقال دانش فناوری اطلاعات با همکاری واحدهای ذیربط در فرمانداری و واحدهای تابعه
 •   نظارت بر واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر خدمات پیشخوان دولت
 •  برنامه ریزی به منظور پشتیبانی، نگهداری و استفاده بهینه از امکانات، تامین و تجهیز لوازم و وسایل نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز فرمانداری
 •  مطالعه، بررسی و نظارت بر طرحهای تحقیقاتی و انتقال توسعه فناوری اطلاعات در شهرستان و تهیه گزارش و ارزیابی شهرستان
 •  حمایت و ایجاد تسهیلات لازم برای تحقق برنامه ها و سیاست های معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
 •  هماهنگی و نظارت بر اجرای همایش ها و جشنواره ها و نمایشگاههای مرتبط با تحقیقات و توسعه فناوری
 •  نظارت، هماهنگی، بسترسازی و ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات
 •  برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای برگزاری انتخابات الکترونیکی در شهرستان با هماهنگی وزارت کشور و سایر واحدهای سازمانی فرمانداری و دستگاههای اجرایی ذیربط
 •  برنامه ریزی به منظور توسعه شهر هوشمند از طریق واحدهای سازمانی مربوطه فرمانداری
 •  برنامه ریزی به منظور بهره گیری از تحلیل داده های شهرستان در راستای دستیابی به دولت هوشمند
 •  مسئولیت شبکه ارتباطی دولت در شهرستان

 

شماره تماس دفتر: 044-46245802