🔵 برگزاری پانزدهمین جلسه تنظیم بازار شهرستان بوکان

🔵 برگزاری پانزدهمین جلسه تنظیم بازار شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه تنظیم بازار شهرستان با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔵 برگزاری پانزدهمین جلسه تنظیم بازار شهرستان بوکان ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه تنظیم بازار شهرستان با ریاست فرماندار شهرستان بوکان و با حضور روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف روز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷ در محل فرمانداری برگزار گردید. 🔶 شایان ذکر است در این جلسه پس از ارائه گزارش جامع جذب و توزیع کالاهای تنظیم بازار و نحوه عملکرد واحد نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت مواردی همچون قیمت کالاهای اساسی و جذب و توزیع کالاهایی همچون گوشت قرمز و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.