بازدید فرماندار شهرستان بوکان از مرکز شبانه روزی تحصیلی دخترانه شهر سیمینه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر از مرکز شبانه روزی تحصیلی دخترانه شهر سیمینه بازدید و ضمن بررسی مشکلات و موانع موجود در رشته های مختلف این مرکز دستور حل آنی مشکلات را صادر نمود.