آمار مبتلایان به بیماری کرونا

آمار مبتلایان به بیماری کرونا
آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان بوکان - جمعه، مورخ ۳۰ خردادماه

🦠 آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در شهرستان بوکان:

▫️تعداد کل بیماران بستری شده در حال حاضر: ۷۲ نفر (۳۴ مورد مثبت و ۳۸ مورد مشکوک)
▫️تعداد بیماران تحت نظر در نقاهتگاه: ۰ نفر
▫️تعداد کل فوتی‌ها:  ۳۵ نفر
▫️تعداد کل مثبت‌ها از شروع اپیدمی تا عصر جمعه، مورخ ۳۰ خردادماه: ۹۹۷ نفر

🔹 «ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان»