هفتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان بوکان برگزار شد

جلسه کمیته اشتغال، سرمایه گذاری وامور اقتصادی شهرستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت اشتغال شهرستان با ریاست پارسامهر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور اعضای کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

در این جلسه آخرین گزارش عملکردی ادارات در حوزه اشتغال واخرین وضعیت سامانه رصد در حوزه اشتغال شهرستان ارائه گردید.