برگزاری جلسه هم اندیشی کارگروه  در راستای برنامه ریزی برای چشم انداز افق چندسال آینده شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان این جلسه با ریاست اسکندری فرماندار شهرستان بوکان و با حضور حبیب زاده نماینده مردم شهرستان بوکان در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و شهردار و همچنین مسئولین ادارات در محل فرمانداری برگزار شد. 

در این جلسه راهکارها برای رفع موانع موجود بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.