مراسم تکریم و معارفه رئیـس دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان برگزار شد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان با حضور «طالب زاده » رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در محل دفتر فرماندار برگزار شد

 

در این مراسم «رحمانی» به عنوان سرپرست جدید دانشگاه پیام نور بوکان معارفه و از زحمات «علیزاده» تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 

٢١ آذر ماه ١4٠١

@Farmandaribukan