هشدار؛ مراقب دودکش های بخاری باشید!

هشدار؛ مراقب دودکش های بخاری باشید!
بدنبال وزش باد نسبتاً شدید در طول ساعات گذشته و همچنین استمرار آن در طول شبانه روز جاری، احتمال کنده شدن، جابجا شدن و یا مسدود شدن مسیر خروجی دودکش ها افزایش یافته و در نتیجه مسیر خروج گاز های سمی #مونوکسید_کربن به داخل اتاق تغییر داده خواهد شد.

🚨هشدار؛ مراقب دودکش های بخاری باشید!

🔸بدنبال وزش باد نسبتاً شدید در طول ساعات گذشته و همچنین استمرار آن در طول شبانه روز جاری، احتمال کنده شدن، جابجا شدن و یا مسدود شدن مسیر خروجی دودکش ها افزایش یافته و در نتیجه مسیر خروج گاز های سمی #مونوکسید_کربن به داخل اتاق تغییر داده خواهد شد.

🔸لذا همشهریان ارجمند ضمن اطمینان از محکم بودن دودکش های پشت بام منازل خود، از داغ بودن لوله( دودکش) بخاری اطمینان حاصل نمایند.

🔸سرد بودن لوله بخاری نشانه ی عدم خروج گازهای سمی و خطرناک است!

روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بوکان

@Farmandaribukan