بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روند اجرای طرح هادی روستای کهریزه محموداقا

خشایار صنعتی فرماندار شهرستان بوکان در ادامه بازدیدهای میدانی و پیگیری های مداوم طرحهای محرومیت زدایی استاندار محترم آذربایجان غربی، روند اجرای بلوارگذاری روستای کهریزه محموداقا را از نزدیک رصد نمود. 

 

عملیات آماده سازی معبر اصلی روستای کهریزه محمودآقا جهت اجرای آسفالت شامل:

880 مترجدول_ 420 متربلوار _جابه جایی 25 تیربرق،  2عدد ترانس برق، 7 تیرمخابرات، پست مخابرات وکافو، جهت آماده سازی معبر برای  12000 مترمربع آسفالت که ازمحل اعتبارات دهیاری و بنیاد مسکن انجام خواهد پذیرفت.