رئیس امور مالیاتی شهرستان بوکان معارفه شد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان،  «نیکی خواه» به عنوانِ رئیـس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان بوکان توسط فرماندار این شهرستان و مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی معارفه گردید.