بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان از اداره امور مالیاتی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، باباخان اسکندری به صورت سرزده از اداره امور مالیاتی و واحدهای آن بازدید بعمل آورد.

در این بازدید با کارکنان این اداره دیدار و در جریان مسائل و مشکلات ونحوه خدمات دهی به ارباب رجوع قرار گرفت.

وی در بازدید از اداره امور مالیاتی وضعیت رسیدگی به امورات مراجعین، مودین مالیاتی و همچنین پرونده های مالیاتی و شیوه دریافت و تعامل با اصناف و بازاریان و صاحبان صنایع را مورد بررسی قرار داد.