افتتاح چمن مصنوعی هنرستان شهید مفتح

افتتاح چمن مصنوعی هنرستان شهید مفتح
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، چمن مصنوعی هنرستان شهید مفتح به عنوان دومین زمین چمن مصنوعی در حوزه آموزش و پرورش به بهره برداری رسید

شایان ذکر است که عملیات ساخت این مکان با مساحت 800 متر مربع و ارتفاع 6 متر، در مهرماه سالجاری آغاز و بعد از انجام مراحل فنی صبح امروز به بهره برداری رسید.

 

٢٢ آذر ماه ١4٠١ 

@farmandaribukan