برگــزاری کارگاه آمـوزشـی شـبکه مـــراکـــز نیـــکوکــاری شـهرستان بوکان

در مورخه 1401/11/01 جلسه ای به ریاست اسکندری فرماندار شهرستان بوکان، معاونت توسعه مشارکت های مردمی دفتر استان، رئیس اداره زکات ،رئیس اداره امور خیریه و تشکل های مردمی دفتر استان و کلیه هیئت اعضای مراکز نیکوکاری شهرستان بوکان در سالن جلسات فرمانداری بوکان برگزار گردید.

 

در این جلسه فرماندار شهرستان بوکان، مسئولین مراکز را نمایندگان امداد معرفی نمود و به تجلیل و تقدیر از این مراکز به پاس حل مشکلات نیازمندان اشاره کرد. وی همچنین ، به جذب خیرین و حفظ آنان تأکید فراوانی داشت. 

در این جلسه همچنین گزارش آمار، عملکرد و خدمات ارائه شده مراکز نیکوکاری ارائه گردید. 

 

 پیری معاون مشارکت های مردمی استان نیز در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد مراکز شهرستان بوکان ضمن ارائه آمار استانی، برنامه ریزی لازمه را در خصوص رفع نیازهای اساسی مددجویان ارائه داد. 

 

در ادامه نیز رئیس اداره امور خیریه و تشکل های مردمی نحوه کار با سامانه مراکز نیکوکاری به نکات آموزشی مراکز و فعالیت های آن به صورت کامل پرداخته و طی پرسش و پاسخی به ابهامات و سوالات حاضرین جوابگو بود.