سخنگوی دولت :

سخنگوی دولت :
رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور به ۶۱.۸۵ درصد کاهش یافته است. استفاده از ماسک در کشور نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در صنوف مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود.

🔻سخنگوی دولت :

🔹رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح کشور به ۶۱.۸۵ درصد کاهش یافته است. استفاده از ماسک در کشور نیز به ۵۸ درصد کاهش یافته و میزان رعایت دستورالعمل های بهداشتی در صنوف  مراکز عمومی کامل اجرا نمی شود.

🔹تاکنون ۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفولانزا وارد کشور شده است و تا اواخر مهرماه یک میلیون دوز دیگر به مراکز بهداشتی توزیع خواهد شد.

🔹 در مجموع ۲.۵ میلیون دوز به طور رایگان برای  گروههای در معرض خطر با ریسک بالا و خانم های باردار  در نظر گرفته شده است.

🔹همچنین  ۱۴ میلیون دوز دیگر وارد کشور خواهد شد که با محاسبه نرخ با ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل داروخانه ها برای جمعیت بالای ۶۵ سال و گروههای هدف دیگر،  می شود.