برگزاری اولین جلسه مشاغل مزاحم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸

برگزاری اولین جلسه مشاغل مزاحم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه مشاغل مزاحم با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار سیمینهّ رئیس شورای اسلامی شهر بوکان و مسئولین ادارات مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 برگزاری اولین جلسه مشاغل مزاحم شهرستان بوکان در سال ۱۳۹۸

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه مشاغل مزاحم با ریاست " خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور بخشدار سیمینهّ رئیس شورای اسلامی شهر بوکان و مسئولین ادارات مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه تشکیل کار گروه مکانیابی جهت استقرار مشاغل مزاحم و نیمه مزاحم با حضور ادارات مربوطه، پیگیری موضوع مجتمع صنوف آلاینده ژینگه پاریز جهت احداث ۶۰۰ واحد صنفی و انتقال آنها به خارج از شهر و پیگیری تامین پارکینگ ماشین های سنگین به خارج از شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است تعداد ۲۳۷۵ واحد مشاغل مزاحم و نیمه مزاحم در سطح شهرستان بوکان وجود دارد که سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان بر ساماندهی این مشاغل در سال ۹۸ تاکید کرد.