محور شهریکند زیر بار آسفالت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، خشایار صنعتی فرماندار این شهرستان، از محل عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور شهریکند بازدید میدانی بعمل آورد.

این پروژه به طول تقریبی 6 کیلومتر انجام می گیرد که شامل آیتم های زیر می باشد: 

1- لکه گیری محور به متراژ تقریبی 7 هزار مترمربع

2- تخریب کلی و اصلاح زیراساس و اجرای لایه آسفالتی بیندر در طول یک کیلومتر

3- اجرای روکش آسفالتی سراسری توپکا به طول تقریبی 1/8 کیلومتر