بازدید امین زاده فرماندار شهرستان بوکان و جمعی از مسئولین از پروژه آسفالت جاده روستای کوسه.


🗓 پنج شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۸/٢٧)


بازدید امین زاده فرماندار شهرستان بوکان و جمعی از مسئولین از پروژه آسفالت جاده روستای کوسه.

برای اجرای این پروژه که شامل جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت جاده ورودی روستا بطول ۲۲۰ متر و بعرض ۱۰ متر می باشد، اعتباری حدود ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
دستگاه اجرایی متولی جدول گذاری و زیرسازی، دهیاری و دستگاه اجرایی متولی آسفالت آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده است.
قیر مورد نیاز پروژه با حمایت حبیب زاده  نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی تامین شده است.


@Farmandaribukan  |  فرمانداری بوکان