برگزاری جلسه کمیته سامان ازدواج شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور اعضا با دستور کار تشکیل کمیته سامان ازدواج در شهرستان و همچنین بررسی نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.