برگزاری جلسه تنظیم بازار شهرستان بوکان

برگزاری جلسه تنظیم بازار شهرستان بوکان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه تنظیم بازار شهرستان با ریاست " خسروپور " سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

 برگزاری جلسه تنظیم بازار شهرستان بوکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان جلسه تنظیم بازار شهرستان با ریاست " خسروپور " سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، آموزش و پرورش، تبلیغات اسلامی و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان با اشاره به جذب نوشت افزار طرح تنظیم بازار در سطح شهرستان اظهار داشت: تعداد ۶۰۰۰ جلد دفتر در بین دانش آموزان تحت پوشش کمیته انداد امام خمینی ( ره) و بهزیستی با نرخ تنظم بازار توزیع گردیده و در روزهای آتی نیز تعداد ۱۸۰۰۰ جلد در بین دانش آموزان مدارس حاشیه شهر و روستا ها توزیع خواهد شد.

لازم به ذکر است در ادامه این جلسه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف گزارشی از وضعیت موجود بازار ارائه دادند.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan