حضور فرماندار شهرستان بوکان در شهرک صنعتی در راستای حمایت از تولید و تولید کننده

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان از چندین کارگاه و کاخانه شهرک صنعتی بوکان از جمله شیشه سکوریت، لنت ترمز و اتاق سازی کامیون به همراه دستگاههای مسئول بازدید بعمل آورد و در راستای حمایت و پشتیبانی از این مراکز مشکلات موجود را پیگیری نمود.