🔵 ثبت رکورد جدید پای دوچرخه بدون استفاده از دست ایران در بوکان

🔵 ثبت رکورد جدید پای دوچرخه بدون استفاده از دست ایران در بوکان
🔵 ثبت رکورد جدید پای دوچرخه بدون استفاده از دست ایران در بوکان   ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، هادی براخاص شناگر و ورزشکار بوکانی از ساعت  23:40 دقیقه روز پنج شنبه «ثبت رکورد پای دوچرخه بدون استفاده از دست ایران» را در استخر مقبل آغاز و روز جمعه ساعت ۱۸ ساعت و ۲۰ دقیقه با حضور فرماندار و مسئولین و جمع کثیری از مردم شکست.

🔵 ثبت رکورد جدید پای دوچرخه بدون استفاده از دست ایران در بوکان   ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، هادی براخاص شناگر و ورزشکار بوکانی از ساعت  23:40 دقیقه روز پنج شنبه «ثبت رکورد پای دوچرخه بدون استفاده از دست ایران» را در استخر مقبل آغاز و روز جمعه ساعت ۱۸ ساعت و ۲۰ دقیقه با حضور فرماندار و مسئولین و جمع کثیری از مردم شکست. ▫️ رکورد کشوری  با  18 ساعت و یازده دقیقه در اختیار ورزشکاری از آبادان بود که براخاص این رکورد با زمان ۱۸ ساعت و ۲۰ دقیقه را شکست.