دیدار فرماندار شهرستان بوکان با خانواده شهداء

دیدار فرماندار شهرستان بوکان با خانواده شهداء
🔵 دیدار فرماندار شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از روسای بنیاد شهید و امور ایثار گران، جهاد کشاورزی و مسئولین مربوطه با خانواده های شهیدان والا مقام فریدون کدخدا عبدالله و محمد آبرون قارنا روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۷

🔵 دیدار فرماندار شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از روسای بنیاد شهید و امور ایثار گران، جهاد کشاورزی و مسئولین مربوطه با خانواده های شهیدان والا مقام فریدون کدخدا عبدالله و محمد آبرون قارنا روز سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۷