🇮🇷بازدید فرماندار شهرستان بوکان از کارگاه آموزش گلیم بافی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان در جهت حمایت از تولیدکننده و کارآفرین از کارگاه گلیم بافی خانم مصطفی پور واقع در اوچ تپه بازدید بعمل آورد. 

لازم به ذکر است وی به عنوان کارآفرین برتر در قسمت گلیم بافی، زمینه اشتغال را برای ٧٠ نفر فراهم‌ آورده است.

 

📅٣٠ مرداد ماه ١4٠١

@Farmandaribukan