برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بوکان

برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بوکان
برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بوکان با حضور نماینده فرمانداری شهرستان بوکان، مسئولین ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل جاده ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین مربوطه/ روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۹۸

 برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بوکان با حضور نماینده فرمانداری شهرستان بوکان، مسئولین ادارات تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی، راهداری و حمل و نقل جاده ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولین مربوطه/ روز سه شنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۹۸

 شایان ذکر است در ۱ ماهه اخیر سال جاری به منظور جلو گیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی مقدار ۱۸۱ تن برنج هندی دانه بلند با قیمت هر کیلو ۶۷۰۰۰ ریال توزیع شده و بازرسان فرمانداری، تعزیرات حکومتی ، اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بر نحوه توزیع آنها نظارت داشته اند.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan