نشست هم اندیشی؛

پروژه حفاظت از میش مرغ (چیرگ) با مشارکت جوامع محلی در بوکان

پروژه حفاظت از میش مرغ (چیرگ) با مشارکت جوامع محلی در بوکان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، روز سه‌شنبه (۹۹/۰۷/۰۸) نشست هم‌اندیشی با موضوع پروژه حفاظت از میش مرغ (چیرگ) با مشارکت جوامع محلی در بوکان با حضور کارشناس فرمانداری، اعضای کانون گردشگران طبیعت ایران، مسئول آموزش و مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان و نمایندگان جهاد کشاورزی و مجمع امور مشورتی زنان بوکان با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی برای جامعه هدف روستایی و کلاس‌های آموزشی صنایع دستی حول محور برندسازی میش‌مرغ برگزار گردید.

نشست هم اندیشی؛

پروژه حفاظت از میش مرغ (چیرگ) با مشارکت جوامع محلی در بوکان

 ✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، روز سه‌شنبه (۹۹/۰۷/۰۸) نشست هم‌اندیشی با موضوع پروژه حفاظت از میش مرغ (چیرگ) با مشارکت جوامع محلی در بوکان با حضور کارشناس فرمانداری، اعضای کانون گردشگران طبیعت ایران، مسئول آموزش و مربیان سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان و نمایندگان جهاد کشاورزی و مجمع امور مشورتی زنان بوکان با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی برای جامعه هدف روستایی و کلاس‌های آموزشی صنایع دستی حول محور برندسازی میش‌مرغ برگزار گردید.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan