🔵 دیدار تیم های فوتبال سردار بوکان با ایرانجوان بوشهر

🔵 دیدار تیم های فوتبال سردار بوکان با ایرانجوان بوشهر
🔵 دیدار تیم های فوتبال سردار بوکان با ایرانجوان بوشهر با حضور فرماندار شهرستان بوکان، مدیر کل ورزش و جوانان، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، شهردار بوکان، بخشدار مرکزی، فرماندهی انتظامی، رئیس ورزش و جوانان، مسئولین و مردم ورزش دوست شهرستان بوکان در محل سالن ۵۰۰۰ نفری خاتم الانبیاء بوکان روز دوشنبه ۱ بهمن ماه ۹۷

🔵 دیدار تیم های فوتبال سردار بوکان با ایرانجوان بوشهر با حضور فرماندار شهرستان بوکان، مدیر کل ورزش و جوانان، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، شهردار بوکان، بخشدار مرکزی، فرماندهی انتظامی، رئیس ورزش و جوانان، مسئولین و مردم ورزش دوست شهرستان بوکان در محل سالن ۵۰۰۰ نفری خاتم الانبیاء بوکان روز دوشنبه ۱ بهمن ماه ۹۷