ذوالفقاری معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور در جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا:

همکاری مردم شرط پایدار کنترل کامل بیماری کرونا است

نباید حس عادی پنداری در جامعه ایجاد شود

🔻ذوالفقاری معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور در جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا:

🔹همکاری مردم شرط پایدار کنترل کامل بیماری کرونا است

🔹نباید حس عادی پنداری در جامعه ایجاد شود

🔹ضرورت پیگیری و اجرای کامل مصوبات ستاد ملی کرونا

🔹هرگونه غفلت و عادی انگاری زمینه بازگشت دوباره بیماری را فراهم می سازد

🔹فرد مبتلا به بیماری باید حس مسئولیت نسبت به کنترل بیماری در جامعه داشته باشد

🔹به سبب اینکه بیماری کرونا در دسته بیماری های کشنده قرار دارد؛ فرد ناقل کرونا دارای مسئولیت کیفری است

🔹عواقب کیفری متوجه فردی است که با علم به ابتلا، به انتقال بیماری در جامعه کمک کند.

@Farmandaribukan