🇮🇷برگزاری همایش انس و مودت

همایش انس و مودت بازنشستگان و وابستگان سپاه در شهرستان بوکان با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیر کل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، و اعضای شورای تأمین بوکان برگزار شد.

 

📅٣٠ مرداد ماه ١4٠١

@Farmandaribukan