برگزاری نهمین جلسه بررسی مصوبات سفر مقام عالی استان به شهرستان بوکان

این جلسه که با ریاست «پارسامهر»معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان بوکان و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و ادارات شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد؛ مصوبات سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به این شهرستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

در این جلسه اهم مسایل وموانع وپیشرفت طرح ها وپروژه ها بررسی شد.