🇮🇷برگزاری جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست اسکندری فرماندار شهرستان بوکان و با حضور اعضای کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

🔷فرماندار بوکان در این جلسه گفت: معضل اعتیاد به عنوان ابزاری برای سلطه بر جوامع جهان سوم و قشر جوان است، لذا باید با برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف در برابر این نقشه شوم دشمنان اقدام کنیم.

 

🔷امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل و آسیب های اجتماعی کشوری مدنظر است، با توجه به گستردگی این بلای خانمان‌سوز و پایین بودن سن اعتیاد، ضرورت اهمیت و جایگاه خانواده در پیشگیری از ابتلای جوانان و نوجوانان به مواد مخدر حائز اهمیت است.

 

📅٣٠ مرداد ماه ١4٠١

@Farmandaribukan