مراسم تکریم و معارفه رئیـس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان برگزار شد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان مراسم تکریم و معارفه رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بوکان با حضور معاونت مدیر کل و حراست کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی در محل دفتر فرماندار برگزار شد

 

در این مراسم «آقای عبدالله وند» به عنوان رئیـس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان معارفه و از زحمات « خانم بهرامپور» تقدیر و تشکر بعمل آمد.