برگزاری جلسه کار گروه تخصصی سیل و مخاطرات با تکیه بر رفع آزاد سازی حریم و بستر رودخانه سیمینه رود از تصرفات

برگزاری جلسه کار گروه تخصصی سیل و مخاطرات با تکیه بر رفع آزاد سازی حریم و بستر رودخانه سیمینه رود از تصرفات
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کار گروه تخصصی سیل و مخاطرات با تکیه بر رفع و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه سیمینه رود از تصرفات با ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نماینده دادستانی، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان و مسئولین ادارات مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

 برگزاری جلسه کار گروه تخصصی سیل و مخاطرات با تکیه بر رفع آزاد سازی حریم و بستر رودخانه سیمینه رود از تصرفات

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه کار گروه تخصصی سیل و مخاطرات با تکیه بر رفع و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه سیمینه رود از تصرفات با ریاست سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نماینده دادستانی، اعضای شورای اسلامی شهر بوکان و مسئولین ادارات مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان بر آزاد سازی حریم و بستر رودخانه سیمینه رود تاکید کرد و گفت این برنامه به شهرستان ابلاغ شده و بصورت جدی دنبال خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز و احداث باغات در حریم و بستر رودخانه ها مانع جریان طبیعی آب شده و در نتیجه باعث خسارت و سیل در مسیر رودخانه ها می شود، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را در جهت کاهش خطرات ناشی از سیل در مناطق حاشیه‌ای شهر و روستاها ضروری عنوان کرد.