دیدار مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان

دیدار مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی با فرماندار شهرستان بوکان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، مددی مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری آذربایجان غربی با اسکندری فرماندار شهرستان بوکان در محل دفتر فرماندار دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار در مورد الحاق سکونت گاه های غیر رسمی به شهر و همچنین امتیاز دهی به مناطق غیرمحدوده و حاشیه شهر بحث و تبادل نظر شد.