کلاهبرداری‌ اینترنتی نصب اپلیکیشن ناشناس

کلاهبرداری‌ اینترنتی نصب اپلیکیشن ناشناس
لینک‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی، پیامک‌ها و پیوست ایمیل یا متن ایمیل می‌تواند باعث آلوده شدن سیستم کاربران به بدافزارها شود و کلیک دزدی و هدایت کاربران به سایت‌های جعلی از پیامدهای آلوده شدن سیستم کاربران توسط این لینک‌هاست.