🔵 دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان بوکان با اقشار مختلف مردم در راستای رفع مشکلات آنان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۷

🔵 دیدار و ملاقات عمومی فرماندار شهرستان بوکان با اقشار مختلف مردم در راستای رفع مشکلات آنان روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۷