بازدید سرزده فرماندار شهرستان بوکان از چندین اداره این شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، باباخان اسکندری به صورت سرزده از ادارات ورزش و جوانان، گاز، تعاون کار و رفاه اجتماعی و فنی و حرفه ای و واحدهای آن بازدید بعمل آورد.

در این بازدیدها با کارکنان این ادارات دیدار و در جریان مسائل و مشکلات ونحوه خدمات دهی به ارباب رجوع قرار گرفت.

فرماندار بوکان در این بازدیدها بر تکریم ارباب رجوع، پیگیری درخواست و مشکلات آنان و همچنین مدیریت مصرف انرژی تأکید نمود.