🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از مرکز سالمندان بانوان میلاد سیمینه

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از مرکز سالمندان بانوان میلاد سیمینه
🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از مرکز سالمندان بانوان میلاد سیمینه ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان، فرماندار شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از امام جمعه بوکان، بخشدار سیمینه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، مدیریت شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، روسای ادارات بهزیستی، ثبت احوال، اتاق اصناف، هیئت امناء و خیرین از مرکز سالمندان بانوان میلاد سیمینه بازدید بعمل آورد‌.

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از مرکز سالمندان بانوان میلاد سیمینه ✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوکان، فرماندار شهرستان بوکان در راس هیاتی متشکل از امام جمعه بوکان، بخشدار سیمینه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار سیمینه، مدیریت شبکه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، روسای ادارات بهزیستی، ثبت احوال، اتاق اصناف، هیئت امناء و خیرین از مرکز سالمندان بانوان میلاد سیمینه بازدید بعمل آورد‌ 🔶 مرکز نگهداری از معلولین ذهنی و خانه سالمندان میلاد بوکان در سال 1376 با مجوز اداره بهزیستی با ظرفیت نگهداری از 75 نفر معلول ذهنی و 40 نفر سالمند راه اندازی گردید که در حال حاضر 33 نفر سالمند و 79 نفر معلول ذهنی در آن نگهداری و حدود 30 نفر در آن مشغول به کار هستند. 🔶 شایان ذکر است تعدادی از افراد ساکن در آنجا مجهول الهویه بوده که اداره بهزیستی ماهیانه 640 هزار تومان برای هر یک از سالمندان و معلولان معلوم الهویه و 720 هزار تومان برای افراد مجهول الهویه پرداخت می نماید و مابقی هزینه ها از طریق کمکهای مردمی تأمین می شود. 🔶همچنین از سال گذشته خانه سالمندان بانوان در شهر سیمنه راه اندازی شده است که 3 نفر سالمند زن در آن نگهداری و 9 نفر در آن مشغول به کار هستند. 🔶همچنین تعدادی افراد مجهول الهویه در آن نگهداری می شوند که با توجه به اینکه فاقد شناسنامه هستند از لحاظ تأمین هزینه های درمان و ... با مشکل جدی مواجه هستند.