مراسم کلنگ زنی احداث یک بلوک 4 واحده مسکونی

 روزچهارشنبه مراسم کلنگ زنی احداث بلوک 4 واحده مسکونی با حضور فرماندار شهرستان بوکان، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان آذربایجان غربی ،معاونین مشارکتهای مردمی و اداری ومالی استان، رئیس کمیته امداد بوکان و رییس مرکز نیکوکاری درگای رحمت بوکان با حضور خیرین شاخص انجام گردید .

 

 لازم به ذکر است که مساحت این زمین ٢٠٨ متر مربع بوده که توسط مرکز نیکوکاری درگای رحمت بوکان به ارزش 4/600/000/000ریال خریداری شده است.  

 

دراین مراسم مدیر کل به منظور ساخت این پروژه مسکونی برای نیازمندان مشترک مبلغی موردی تعهد نمودند.