برگزاری جلسه جهاد آبرسانی استان

این جلسه با ریاست رهبردین معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی و با حضور فرماندار شهرستان بوکان و رؤسای ادارات بوکان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.

 

٢٢ آذر ماه ١4٠١

@Farmandaribukan