آگاه سازی اصناف و بازاریان

آگاه سازی اصناف و بازاریان
«آگاه‌سازی اصناف و بازاریان سطح شهرستان بوکان برای استفاده از ماسک با پخش تراکت‌هایی با مضمون «ماسک تو محافظ من و ماسک من محافظ تو» و «بدون ماسک وارد نشوید» توسط مدیران اجرایی اتحادیه‌ها، کارکنان و واحد بازرسی اتاق اصناف بوکان. (۹۹/۰۳/۲۹)

🔸 «آگاه‌سازی اصناف و بازاریان سطح شهرستان بوکان برای استفاده از ماسک با پخش تراکت‌هایی با مضمون «ماسک تو محافظ من و ماسک من محافظ تو» و «بدون ماسک وارد نشوید» توسط مدیران اجرایی اتحادیه‌ها، کارکنان و واحد بازرسی اتاق اصناف بوکان. (۹۹/۰۳/۲۹)

😷 استفاده شهروندان گرامی از ماسک بهترین راهکار پیشگیری از شیوع بیماری کرونا می‌باشد.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»