انتصاب آقای حسن خضری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان با حکم استاندار آذربایجان غربی

انتصاب آقای حسن خضری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان با حکم استاندار آذربایجان غربی
با حکم محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، حسن خضری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان منصوب شد.

 انتصاب آقای حسن خضری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان با حکم استاندار آذربایجان غربی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان با حکم محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی، حسن خضری به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان منصوب شد.

در این حکم آمده است: سلام علیکم؛ به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بوکان تعیین و منصوب می نمایم. امید است در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.