بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای ابراهیم خسار)

بازدید مسئولین شهرستان بوکان از روستاهای بخش مرکزی (روستای ابراهیم خسار)

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، روز سه‌شنبه (۹۹/۰۷/۱۵) مهندس «امین‌زاده» فرماندار شهرستان بوکان به همراه امام جمعه، نماینده مردم فهیم بوکان در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تامین، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان از روستای گندمان بخش مرکزی شهرستان بوکان بازدید بعمل آوردند.

🔹لازم به ذکر است در این بازدید مسائل و مشکلات روستای ابراهیم‌خسار از جمله درخواست ادامه ساماندهی کانال هدایت آب‌های سطحی و پرداخت بدهی پیمانکار و همچنین ساماندهی راه دسترسی روستایی توسط دهیار و شورای اسلامی روستا مطرح گردید.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan

@Farmandaribukan1