بازدید سرزده فرماندار بوکان از نانوایی ها

«خشایار صنعتی» سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان به همراه کارگروه شورای آرد و نان از چندین نانوایی بازدید بعمل آورد.

 

در این بازدیدها مواردی از جمله تکریم ارباب رجوع، چگونگی پخت نان، ساعات پخت، وزن چانه های هر قرص نان، رعایت بهداشت و کیفیت آرد و نان نانوایی ها مورد بررسی واقع شد. 

 

فرماندار بوکان در جریان این بازدیدها بر تشدید نظارت و بازرسی ها بر نانوایی ها تأکید و خاطرنشان نمود: در صورت تخلف نانوایی ها برابر مقررات برخورد، و بازدید کارگروه بازرسی ادارات  جهادکشاورزی، صمت و اتاق اصناف به صورت مشترک را امری ضروری دانست.

 

وی همچنین اضافه نمود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از نانوایی ها برابر مقررات از طریق تعزیرات حکومتی برخورد سریع صورت پذیرد و نسبت به کسر آرد سهمیه ای و تحویل به نانوایی های دیگر اقدام نمایند.