برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان

برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان
برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شرکت ساخت و توسعه، روسای ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری/ روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸

 برگزاری جلسه در خصوص رفع معارضین کنار گذر بوکان با ریاست "خسروپور" سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان و با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شرکت ساخت و توسعه، روسای ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و مسئولین مربوطه در محل فرمانداری/ روز چهارشنبه ۲۴ مهر ماه ۹۸

شایان ذکر است در این جلسه مصوب شد جایگاه پمپ بنزین جاده سد که در مسیر تقاطع غیر همسطح قرار دارد توسط وزارت راه و شهرسازی ارزیابی و خسارت جابجائی این جایگاه پرداخت شود.

✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan