🇮🇷برگزاری جلسه ستاد خانواده و جمعیت شهرستان بوکان

این جلسه با ریاست براخاصی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان بوکان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برابر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور اعضای ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 

📅٣١ مرداد ماه ١4٠١

@Farmandaribukan