اطلاعیه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان

اطلاعیه ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان
به اطلاعیه مردم عزیز شهرستان می‌رساند با عنایت به نامه معاون محترم امنیتی و انتظامی و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و مصوبه ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال محدودیت در شهرهای قرمز و با توجه به وضعیت بسیار حاد شهرستان بوکان و بالا بودن قدرت سرایت ویروس کرونا، نماز جمعه این هفته در هیچکدام از مساجد سطح شهرستان برگزار نخواهد شد.

بسمه تعالی

به اطلاعیه مردم عزیز شهرستان می‌رساند با عنایت به نامه معاون محترم امنیتی و انتظامی و رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و مصوبه ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر اعمال محدودیت در شهرهای قرمز و با توجه به وضعیت بسیار حاد شهرستان بوکان و بالا بودن قدرت سرایت ویروس کرونا، نماز جمعه این هفته در هیچکدام از مساجد سطح شهرستان برگزار نخواهد شد.

ستاد پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در شهرستان بوکان