برگزاری جلسه فوق العاده روسای اتحادیه‌های صنفی

برگزاری جلسه فوق العاده روسای اتحادیه‌های صنفی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، جلسه فوق العاده روسای اتحادیه‌های صنفی با حضور نماینده فرمانداری، رئیس اداره صمت و نماینده مرکز بهداشت با موضوع پیشگیری از بیماری کرونا در روز سه‌شنبه، مورخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ در محل اتاق اصناف برگزار گردید.

🔸 «برگزاری جلسه فوق العاده روسای اتحادیه‌های صنفی»

✍️ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان، جلسه فوق العاده روسای اتحادیه‌های صنفی با حضور نماینده فرمانداری، رئیس اداره صمت و نماینده مرکز بهداشت با موضوع پیشگیری از بیماری کرونا در روز سه‌شنبه، مورخ ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ در محل اتاق اصناف برگزار گردید.

🔹این جلسه به دلیل افزایش آمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از ویروس کرونا در روزهای اخیر برگزار شد و مقرر گردید به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، اصناف بوکان همکاری لازم را در خصوص انجام اقداماتی همچون ثبت نام کلیه صنوف در سامانه وزارت بهداشت و نصب و رعایت الزامات بهداشتی، استفاده از لوازم محافظ شخصی همچون ماسک توسط مغازه‌داران و مراجعان، نصب اطلاعیه‌های بهداشتی در محل، انجام اقداماتی به منظور رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در صنوف دارای مراجعات زیاد، ممنوعیت استفاده از سطوح و وسایل مشترک در محیط های تجاری و ضدعفونی نمودن سطوح داشته باشند.

🔹 لازم به ذکر است بازرسان اداره صمت، اتاق اصناف و مرکز بهداشت بر نحوه اجرای این مصوبات نظارت خواهند نمود.

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»