بازدید فرماندار شهرستان بوکان از پروژه اتوبان بوکان_میاندوآب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان باباخان اسکندری فرماندار شهرستان بوکان در راستای پیگیری مصوبات سفر استاندار محترم آذربایجان غربی به شهرستان بوکان از پروژه فوق بازدید نمود که با توجه به خلع ید پیمانکار قبلی ١٣ کیلومتر از باقیمانده پروژه مجددا در اردیبهشت ماه سال‌جاری به پیمان واگذار شده و با تجهیز کارگاه، پروژه مذکور فعال بوده و هم اکنون بخش عمده‌ای از کارهای خاکبرداری و اجرای ایمنی فنی آن به اتمام رسیده است.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه پروژه ملی بوده، فرماندار شهرستان بوکان قول پیگیری تأمین اعتبار لازم را از مراجع بالادست صادر نموده است.

 

٢٠ آذر ماه ١4٠١

@Farmandaribukan