برق من

اپلیکیشن جامع و سراسری صنعت برق ایران (برق من)

اپلیکیشن جامع و سراسری صنعت برق ایران (برق من)

از جمله ویژگی‌های این نرم‌افزار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

▫️نمایش اطلاعات و وضعیت آخرین قبض
▫️امکان پرداخت آنی قبض
▫️نمایش سوابق پرداخت
▫️نمایش سوابق مصرف
▫️ثبت قرائت توسط مشترک (خوداظهاری)
▫️نمایش ماشین حساب تعرفه برای مدیریت مصرف
▫️امکان ثبت درخواست انشعاب جدید و امکان پیگیری و پرداخت هزینه انشعاب
▫️امکان ثبت درخواست تفکیک و ادغام
▫️امکان ثبت درخواست تغییر نام و مکان
▫️امکان ثبت درخواست جمع آوری و وصل انشعاب
▫️امکان ثبت درخواست آزمایش کنتور

دانلود برنامه #برق_من👇
https://saapa.ir/mobile-app

#در_خانه_بمانیم